V sredo, 19. 4. 2017, je bila na posestvu Pule 2. mednarodna znanstvena konferenca Razvoja industrijskega inženiringa (MK RI2): Pametne specializacije, podjetništvo, inovacije ter človeški viri.

Namen konference: aktiviranje in uveljavljanje nove prakse znanstvenih konferenc s poudarkom na sodelovanju gospodarstva in visokošolskih institucij, s ciljem zagotoviti skladnost razvojnih tendenc s potrebami po kadrih v tehnoloških in industrijskih panogah ter na ta način slediti potrebam trga dela, gospodarskega razvoja, konkurenčnosti gospodarstva in posledično potrebam socialnega in kulturnega okolja.

V okviru tematskih sklopov so se konference udeležili strokovnjaki iz Slovenije in tujine, iz gospodarstva, univerz oziroma visokošolskih zavodov, inštitutov ter druga strokovna javnost:

On 19 April 2017 the 2nd International Scientific Conference on the Development of Industrial Engineering: Smart Specialisations, Entrepreneurship, Innovation, and Human Resources was held at Pule Estate.

The purpose of the conference was to activate and implement new practices of scientific conferences with an emphasis of collaboration among businesses and higher education institutions. The aim of the conference is to ensure uniformity of developing tendencies to the growing need of key employees from technical and industrial fields that would consequently lead to alignment of labour market needs, business development, economic competitiveness and as a result the needs of societal and cultural environments.

Delegates from leading industrial corporations and higher education institutes from Slovenia and aboard gave lectures outlining their views on industrial trends and challenges.

FINI NM v sodelovanju z logo-gzdbk