Robert Gazvoda, predsednik ŠSSpoštovani kolegi, študenti FINI Novo mesto.

Moje ime je Robert Gazvoda in sem predsednik Študentskega sveta na FINI Novo mesto že drugo leto zapored. Na tem mestu bi se vam vsem zahvalil za zaupanje in podporo, ki ste mi ju izkazali.

V skladu s Pravilnikom o organizaciji in delu Študentskega sveta le-ta razpravlja in oblikuje mnenje o  vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, podaja mnenje o spremembah Statuta, poda mnenje h kandidatom za dekana, daje mnenje o izobraževalnem delu kandidatov v postopkih izvolitve v naziv učiteljev in sodelavcev, oblikuje mnenja študentov ter voli člane delovnih teles in organov FINI Novo mesto iz vrst študentov, kadar je tako določeno s Statutom, obravnava poročilo o organizaciji, izvedbi in razvoju izobraževalne dejavnosti, obravnava in sprejema program in poročilo o obštudijskih interesnih dejavnostih ter organizira in vodi izvajanje teh dejavnosti, skrbi za povezavo študentov FINI Novo mesto s študentskimi organizacijami na nacionalni, evropski in širši mednarodni ravni.

Študentski svet se tako skozi leto ukvarja s predlogi in pobudami študentov, sodeluje pri sprejemanju in potrjevanju študijskega programa, pri oblikovanju in sprejemanju samoevalvacijsekga poročila, pri potrditvi novih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, ipd. Študenti smo vpeti v delovanje fakultete na vseh področjih, zato vas tudi pozivam, da se lahko kadarkoli obrnete name ali na ostale člane Študentskega sveta, v kolikor bi imeli kakšne pobude, predloge, vprašanja ali pa bi potrebovali pomoč.

Moja vrata so vam vedno odprta, še naprej pa se bom trudil, da vsakemu pomagam po najboljših močeh. Dodajam še svoj e-mail naslov, na katerem sem vedno dosegljiv in vam bom odgovoril v najkrajšem možnem času.

E-mail: robert.gazvoda84@gmail.com                  

Lep pozdrav in uspešen študij vam želim,

Robert Gazvoda,

Predsednik Študentskega sveta FINI Novo  mesto